Uw eigen administratiekantoor binnen de KantorenNetwerk formule

 • Redenen om lid te worden van KantorenNetwerk meer...meer

 • Start uw eigen kantoor meer...meer

 • Wat biedt KantorenNetwerk meer...meer

 • Wat vraagt KantorenNetwerk van u meer...meer


Redenen om lid te worden van KantorenNetwerk

 • U blijft volledig zelfstandig (dus: geen franchiseformule) 

 • Uw lidmaatschap van KantorenNetwerk betekent een aanmerkelijke verbreding en versterking van uw organisatie

 • Waarneming bij verlof, ziekte 

 • Bijstand collega-kantoren bij tijdelijke onderbezetting

 • Oplossingen, procedures, concepten, checklists: u hoeft niet aan alles zelf te bedenken

 • Uitbesteding van personeels- en salarisadministraties binnen de groep; u kunt daarmee het volledige administratieve pakket aanbieden aan uw cliënten

 • Accountancy (verklaringen), beheer en afwikkeling van erfenissen en legaten, actuariële berekeningen, eigen-beheer-pensioenfonds (stichting), bedrijfsoverdracht; dergelijke specifieke deskundigheden kunt u binnen KantorenNetwerk, dus binnen uw eigen organisatie, aanbieden aan uw cliënten

topnaar boven


Start uw eigen kantoor 

en bindt de strijd aan met de grote gevestigde kantoren

 • KantorenNetwerk biedt de blauwdruk voor een startend kantoor 

 • Grote kantoren? geen persoonlijke aandacht of betrokkenheid bij de cliënt

 • Grote kantoren? superhoge tarieven

 • Grote kantoren? de cliënt weet niet eens bij benadering hoeveel zijn accountant hem gaat kosten 

 • Grote kantoren: de MKB-adviseur heeft op alle punten een voorsprong en heeft met KantorenNetwerk hetzelfde te bieden als de grote kantoren!

topnaar boven


Wat kan KantorenNetwerk voor u betekenen? 

 • Waarneming 

 • Collegiaal overleg

 • Specialisaties

 • Kwaliteitsborging en certificering

 • Kantoororganisatie

 • Gemeenschappelijke fiscale kennisbank

 • Second opinion

 • Standaardisering en gemeenschappelijke software

 • Heldere adviestarieven voor gebruik intern (collega-kantoren) en extern

topnaar boven


Wat vraagt KantorenNetwerk van u? 

 • KantorenNetwerk is een stichting zonder winstoogmerk 

 • KantorenNetwerk stelt een bijdrage in de kosten vast op basis van een meerjarenbegroting

 • De bijdrage bestaat uit een vast bedrag per lid plus een bijdrage in de kosten voor zover van diensten gebruik wordt gemaakt. 

 • Kostenindicatie: 

  • Lidmaatschap  €1.000 (4 maal per jaar vaktechnisch/organisatorisch overleg op een centrale locatie) 

  • Starterspakket (procedures, interne software) in lidmaatschap begrepen

  • Installatie kantoororganisatie (introductie procedures en modellen, instructie-software, installeren automatisering) indicatie: €1250,- tot €2500,-  

  • cursussen en instructiebijeenkomsten op basis van werkelijke kosten

topnaar boven