KantorenNetwerk  Concept

Ons concept is gebaseerd op de volgende onderdelen:


 

 Waarneming

Een eenmanskantoor wordt een middelgroot landelijk kantoor...

Uw cliënten willen continuïteit, en u ook!

 • Ondernemers zijn huiverig om met een éénmansbedrijf in zee te gaan

 • De kantoorhouder moet zijn waarneming geregeld hebben voor als er iets gebeurt, maar ook voordát er iets gebeurt! 

 • De hoofdkantoren van KantorenNetwerk bieden waarneming aan, tijdens korte perioden maar indien nodig ook voor langere perioden

 • Maar het KantorenNetwerk concept laat de kantoorhouder vrij om vervanging met andere aangesloten of externe kantoren te regelen

topnaar boven


 

Collegiaal  overleg

De kleine kantoorhouder heeft vaak niet dezelfde mogelijkheden tot informele bespiegelingen over zijn werk, of formele collegiale consultatie dan de professional die in een (middel)grote kantoororganisatie werkt..

Binnen KantorenNetwerk bouwt de kantoorhouder contacten op die vergelijkbaar zijn met de informele en formele contacten binnen een (middel)groot kantoor.


Contacten ontstaan en groeien tijdens de bijeenkomsten en cursussen van KantorenNetwerk en op het internet forum terwijl het gemeenschappelijke element van het lidmaatschap van KantorenNetwerk een uitstekende introductie vormt naar andere kantoorhouders.

topnaar boven


 Specialisaties

De individuele kantoorhouders zijn specialist op hun vakgebied. Door de brede opzet van KantorenNetwerk kan iedere kantoorhouder over gespecialiseerde afdelingen 'binnen zijn kantoor' beschikken

Gespecialiseerde afdelingen:

 • Loonadministratie/personeelsaangelegenheden

 • Accountancy en audit

 • Belastingadviseur

 • Actuarieel adviseur / pensioenspecialist

 • Financiering en ondernemingsoverdracht

 • Buitenland

topnaar boven


 Concepten en modellen

Het opzetten van een organisatie, met procedures, modellen en software, kost onevenredig veel tijd voor de individuele kantoorhouder.

KantorenNetwerk hanteert standaarden die kunnen worden overgenomen door individuele kantoren

 • Standaard dossier-indeling (papier en elektronisch) 

 • Beschrijving van velerlei procedures die gangbaar zijn in een kantoororganisatie

 • Modellen voor brieven (sjablonen)

 • software in gemeenschappelijke licentie 

 • Eigen rapporteringssoftware voor jaarrekeningen, met koppelingen aan administratiepakket en aangiftesoftware

 • Drukwerk (briefpapier, visitekaartjes en enveloppen in huisstijl KantorenNetwerk, maar wel met de individuele kantoorgegevens van de kantoorhouder.

Het KantorenNetwerk concept laat individuele leden echter wel vrij om delen van de organisatie al dan niet over te nemen. De kantoorhouder zal er uiteraard wel rekening mee moeten houden dat het uitwisselen van zaken bijvoorbeeld bij waarneming of bij een vrijwillige kwaliteitstoets meer inspanning zal vergen naarmate de organisatie afwijkt van de standaard. 

topnaar boven


 Kwaliteit

Niet alleen voor de kwaliteit van de naam KantorenNetwerk, maar ook op grond van wettelijk toezicht en beroepsaansprakelijkheid, is het voor iedere kantoorhouder van belang om een voldoende kwaliteitsniveau te waarborgen.

KantorenNetwerk biedt een kwaliteitsborging en certificering

 • De organisatie kan een kantoortoets instellen en, bij goedkeuring, een certificaat afgeven

 • Het certificaat heeft alleen werking en bekendheid binnen de aangesloten kantoren

 • Het certificaat heeft daarnaast ook belang indien de kantoorhouder verantwoording moet afleggen tegenover een toezichthoudende instantie of een verzekeringsmaatschappij

topnaar boven